· 

November Sky - Ang Langit sa Nobyembre - poem and image by Lidia Chiarelli, Italy- Translated into Filipino by Caroline ‘Ceri Naz’ Gabis

 November Sky

 

I love that sky of steel

Charlotte Brontë

 

Flocks of black  crows

re-write

the sky in November

with ancient  signs.

An impalpable veil

a cold haze

wraps

the barren moor

and your eyes

gradually

get lost

into that

magic metallic

light

 

Lidia Chiarelli, Italy

Ang Langit sa Nobyembre

(Translated into Filipino by Caroline ‘Ceri Naz’ Gabis)Langkay ng itim na uwak

Ay muling sumusulat,

sa kalangitan ng Nobyembre

dala-dala’y sinaunang pahiwatig

nanunuot sa balabal

itong kaylamig na hamog,

ay bumabalot sa tigang na parang,

at ang iyong mga mata’y

dahan-dahang

nawawala

sa salamangka

ng aserong

liwanag.